Referat af konstituerende møde 27. januar

Konstituerende bestyrelsesmøde i Børkop Lokalråd i Kulturhuset

Tirsdag den 27. januar 2014 kl. 19.00 – 21.00.

Til stede:

Ditte Lyng Smedegaard, Mikkel Lind Gerald, Andreas Kærgård, Rene Hansen og Steen F. Petersen

Dagsorden:

1)    Konstituering jf. vedtægternes § 2.4

2)    3 bestyrelsesmedlemmer på valg til generalforsamling 2016

3)    Eventuelt

Punkt

Beslutningsreferat:
1)

Konstituering jf vedtægternes § 2.4

Følgende poster blev fordelt sådan:

Formand – Andreas Kærgård

Borggaardsparken 51

Næstformand – Mikkel Lind Gerald

S. Stubsvej 6, Børkop

Sekretær – Ditte Lyng Smedegaard

Balders vej 3, Børkop

Kassere – Vibeke Hegelund

Søndervænget 6, Børkop

Medlem – Steen Petersen

Industrivej 16, Børkop

1. suppleant – René Hansen.

Verlingsvej 1, Børkop

2. suppleant – Dorthe Christiansen

S. Stubsvej 13, Børkop

2)

3 bestyrelsesmedlemmer på valg til generalforsamling 2015

Andreas Kærgård

Ditte Lyng Smedegaard

Rene Hansen
3)

Eventuelt

Ref:  Ditte Lyng Smedegaard