Generalforsamling 1. juni 2021

Posted on

Børkop Lokalråd indkalder hermed lokalområdets borgere, foreninger, institutioner og virksomheder til ordinær generalforsamling. Alle kan deltage.

Generalforsamlingen afholdes Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 19.00 i MarKant, Børkops Kulturhus.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter.

Mødet afholdes fysisk.
Deltagelse kræver tilmelding på: vibeke@dan-line.dk eller tlf. 40 19 40 59.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være  foreningen i hænde senest den 25. maj 2021 på vibeke@dan-line.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Børkop Lokalråd