Byrummet ved Børkop Højskole

Posted on

Et spændende projekt, hvor Børkop Højskole ønsker at åbne en del af deres udendørs areal og inddrage dette i de tilstødende parker – både til glæde for øjet, naturen, fællesskabet og et aktivt og inddragende byrum hvor alle føler sig velkomne.

Børkop Højskole arbejder sammen med en landskabsarkitekt om projektet og har inddraget såvel frivillige lokale kræfter som Børkop Lokalråd i projektet.

Børkop Højskole har i denne forbindelse ansøgt Vejle Kommune om midler til gennemførelse af projektet.

Ansøgningen har været oppe i Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati. Ansøgningen er ikke imødekommet.

Referatet fra punktet, læs mere….