Sto­ry tel­ling – En ud­bred­else af lo­kal­hi­sto­rie og lokal­infor­ma­tion on-­demand og on-­lo­ca­tion

Posted on

Er du nysgerrig efter at lære mere om dit lokalområde? Hvad er historien bag en markant bygning eller et område? Hvor fører stier hen og hvorfor? Oftest forbliver disse spørgsmål ubesvarede, da informationen ikke er tilstede lige der hvor du efterspørger den.

Derfor foreslås det at oprette et system der giver oplysninger lokalt lige der hvor historien findes og straks når du efterspørger den.

Systemet skal udbrede lokalhistorie og oplysninger til glæde for lokalbefolkningen, tilflyttere, gæster og turister som er nysgerrige på det område de befinder sig i. Systemet skal også vække nysgerrighed og inspirere til at komme ud i Naturbyen på vandre- og cykelture. Opdyrkning af en fælles historie er med til at øge fællesskabsfølelsen og det at være en del af Naturbyen.