Me­re af det der ska­ber glæ­de! – “Kir­ke­skov­en”

Posted on

Gauerslund Sogns menighedsråd har et stykke skov, som vi gerne vil åbne for alle i lokalområdet både enkeltpersoner, foreninger, skoler og institutioner.

Vi vil gerne bruge naturen og skabe fællesskab på tværs af alder og på tværs af byerne i området.

Det vil vi gøre i Kirkeskoven ved at skabe:

– et attraktivt område hvor ALLE kan mødes og slappe af og nyde skoven

– en skov med oplevelser og aktiviteter der giver glæde og energi

– arrangementer der giver oplevelser

– et sted hvor kirkens liv og aktiviteter også kan udfolde sig i det fri.

I første etape vil vi gerne etablere en telt- og bålplads og en skov hvor alle kan færdes. En skov med oplevelser, hvor man ikke behøver at holde sig til stierne, men kan færdes frit i hele skoven. For at gøre skoven tilgængelig for alle og bevare den ren og pæn, vil vi gerne opsætte en hytte med toilet og rindende vand.

I anden etape vil vi gerne etablere en shelterplads inde i skoven og med en bålplads med mulighed for at lave mad. I tredje etape vil vi gerne etablere et amfiteater og mindre parkeringsplads, som kan bruges til koncerter, gudstjenester eller anden aktivitet.

Hvornår og hvordan skal idéen gennemføres?

Etape 1. Efteråret 2021

Etape 2-3. Så snart der bliver økonomisk mulighed for det.

Når vi kender økononien sætter vi gang i etape 1. Vi forventer at bruge lokale håndværkere og bruge frivillige som vil gerne give en hånd med. Når økonomien til etape 1 er på plads, påbegyndes indsamling af midler til at etablere etape 2 og 3.