Formål og værdisæt

Posted on

Formål

Lokalrådet er upolitisk og har til formål at virke for områdets særlige interesser samt skabe det bredest mulige samarbejde omkring løsning af lokale opgaver.

Lokalrådets opgave er, at

 • virke for områdets særlige interesser
 • skabe det bredest mulige samarbejde omkring løsning af opgaver i lokalområdet
 • være i dialog med offentlige myndigheder og andre relevante institutioner om lokalområdets udvikling
 • behandle forslag af almen karakter fra beboere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet
 • tage initiativ til og behandle forslag til udvikling inden for områder som bosætning, infrastruktur, byudvikling, rekreative områder og stier
 • holde borgerne løbende orienteret om rådets arbejde
 • bidrage til en koordinering af udviklingsinitiativer i området, således at opgaver prioriteres og modstridende initiativer undgås i forbindelse med ansøgninger og finansiering

Børkop Lokalråd refererer til Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati.

Værdisæt

I 2015 har Børkop Lokalråd vedtaget følgende værdisæt som grundlag for sit arbejde:

 1. Alle aktiviteter gennemføres som supplement til bestående aktiviteter i lokalområdet og med respekt af lokalområdets interesser
 2. Lokalrådets aktiviteter skal tilsammen være bred dækkende i forhold til borgeres (herunder de forskellige befolkningsgrupper), foreningers, institutioners og virksomheders behov.
 3. Lokalrådets aktiviteter skal være ansvarsplaceret hos en eller flere bestyrelsesmedlemmer eller hos udpegerede tovholdere
 4. Alle lokalrådets aktiviteter skal driftssættes hos lokalområdets enkeltpersoner, organisationer, foreninger eller virksomheder.
 5. Engagement er vigtigere end tid, når lokalområdets borgere, foreninger, institutioner og virksomheder engagerer sig i lokalrådets aktiviteter
 6. Alle lokalområdets borgere, foreninger, institutioner og virksomheder skal søges involveret og engageret i lokalrådets aktiviteter
 7. Åbenhed er nøgleordet i den løbende information til og kommunikation med lokalområdets borgere, foreninger, institutioner og virksomheder
 8. Lokalrådsmøder og arbejdsgruppemøder er åbne møder, hvortil alle interesserede har adgang. Lokalrådsmøder og arbejdsgruppemøder fremgår af lokalrådets aktivitetskalender.