Borgermøde den 29. oktober 2020 – “Den Grønne Kile”

Posted on

Introduktion

For ca. 1 år siden fik vi en Byvision, som dækker den tidligere Børkop Kommune. Byvisionens titel er ”Naturbyen – en byklynge ved Vejle Fjord”. Indtil nu er det begrænset, hvad der er gennemført af aktiviteter i relation til ”Naturbyen”, sikkert af mange gode grunde. Corona har medført ”stilstand” i ca. ½ år, men nu er der igen ved at være lidt gang i samfundet og også i Børkop Lokalråd.

Et af lokalrådets formål er jo at formidle information til lokalsamfundet om f.eks. Vejle Kommunes aktiviteter af almen karakter, men også om aktiviteter, som opstår i lokalsamfundet. Lokalrådet synes, at der lige nu er gang i nogle aktiviteter/projekter, som kan komme til at påvirke vores område i stort omfang.

Derfor indkaldes til BORGERMØDE den 29. oktober 2020, kl. 19. Som følge af det ændrede forsamlingsforbuddet, afholdes borgermødet digital og vil blive live-streamet. Link hertil indsættes på forsiden af Lokalrådets hjemmeside. Der vil også blive mulighed for at stille spørgsmål på mail/sms. Nærmere herom følger. 

Formål

På mødet vil der primært blive orienteret om aktiviteter i relation til ”Den Grønne Kile” i ”Naturbyen”, som strækker sig langs Skærup å fra Brøndsted Mølle til Peder Breths Parken. Efter orientering om de enkelte aktiviteter bliver der mulighed for at drøfte disse samt tilmelde sig til ”arbejdsgrupper”, hvor man efterfølgende kan gå mere i dybden.

Der fokuseres på 3 udvalgte aktiviteter:

  • Trold i Børkop
  • ”Byg Bro i Børkop”
  • Planer for byggeri i nærheden af Børkop Vandmølle.

Dagsorden

Dagsorden for mødet forventes at blive:

Tidsplan Indhold
19:00-19:10 Velkomst, orientering om dagsorden
19:10-19:25 ”Den Grønne Kile” i fht. Byvisionen ”Naturbyen”
19:25-19:40 Trolden i Børkop, info
19:40-19:50 Drøftelser, valg af medlemmer til ”arbejdsgrupper”
19:50-20:05 Byg Bro i Børkop, info
20:05-20:15 Drøftelser, valg af medlemmer til ”arbejdsgrupper”
20:15-20:30 Orientering om planer for byggeri i Grøn Kile, info
20:30-20:40 Drøftelser af forslag til aktiviteter i Grøn Kile
20:40-20:45 Almen orientering
20:45-20:50 Evt.
20:50-20:55 Opsamling/afrunding