Bestyrelsesmøder

Posted on

Bestyrelsesmøder afholdes 1. tirsdag i hver måned i Markant.

Bestyrelsesmødet den 5. juli 2022
På mødet drøftedes bla. Vejle Kommunes invitation til en trafikplan for Børkop. Mødet afholdes den 18. august.
Den 22. september afholdes der bysyn i Børkop. På dagsordenen var også en løsning af midler til biodiversitetsgruppen, som Vejle Kommune gerne bidrager økonomisk til.

Den nye bestyrelse afholdt møde den 3. maj 2022.

Der har været afholdt ordinært møde i bestyrelsen den 31. maj 2022.
Her drøftedes hvordan der kommer liv i aktiviteter i byen. Lokalrådet ligger inde med en lang liste, og det drøftedes hvilke aktiviteter, der skal lægges kræfter i og hvordan.