Forside

Posted on

Velkommen til Børkop lokalråd

Her kan du finde ruten til motionsredskaberne.

Formål for Børkop Lokalråd

Lokalrådet er upolitisk og har til formål at virke for områdets særlige interesser samt skabe det bredest mulige samarbejde omkring løsning af lokale opgaver.

Lokalrådets opgave er, at

  • virke for områdets særlige interesser
  • skabe det bredest mulige samarbejde omkring løsning af opgaver i lokalområdet
  • være i dialog med offentlige myndigheder og andre relevante institutioner om lokalområdets udvikling
  • behandle forslag af almen karakter fra beboere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet
  • tage initiativ til og behandle forslag til udvikling inden for områder som bosætning, infrastruktur, byudvikling, rekreative områder og stier
  • holde borgerne løbende orienteret om rådets arbejde
  • bidrage til en koordinering af udviklingsinitiativer i området, således at opgaver prioriteres og modstridende initiativer undgås i forbindelse med ansøgninger og finansiering