Kommuneplan 2021-2033 – Forslag

Posted on

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Vejle Kommune og Trekantområdet med miljøvurdering

Planen er i offentlig høring fra tirsdag den 4. maj 2021 til onsdag den 30. juni 2021 kl. 15.00. Du har mulighed for at komme med bemærkninger i denne periode.

Byrådet har den 10.03.2021 vedtaget forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Vejle Kommune og Trekantområdet med miljøvurdering.

Kommuneplanen skal sikre rammerne for den udvikling, som byrådet ønsker, under hensyntagen til de beskyttelsesinteresser, som kommunen skal varetage. Fokus har været på at skabe nye og varierede muligheder for bosætning, sikre erhvervslivets muligheder, håndtere klimaudfordringerne og øge biodiversiteten.

Mindretalsudtalelser
Der foreligger mindretalsudtalelser. Mindretalsudtalelserne kan ses på kommuneplanhjemmesiden.

Borgermøder
Vejle Kommune afholder to virtuelle borgermøder i offentlighedsfasen. Møderne afholdes tirsdag den 25. maj 2021 kl. 9.00-11.00 og tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19.00-21.00. Tilmelding foregår via Vejle Kommunes hjemmeside senest henholdsvis den 21. maj  2021 og den 11. juni 2021. www.vejle.dk/borgermoedekommuneplanen

Bemærkninger til planen

Du kan sende idéer, bemærkninger og indsigelser inden offentlighedsperiodens udløb til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Plan, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Derefter tager byrådet endelig stilling til planen.

Her kan du se planen
Kommuneplanen er en digital plan, som kan ses på http://Kommuneplan2021.vejle.dk/. Her kan du også finde kommuneplanforslaget som en pdf-udskrift fra hjemmesiden.
Har du behov for at se et trykt eksemplar kan det ske hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på Børkop Bibliotek.

Her kan du se forslaget til Kommuneplanen:  Kommuneplan 2021 – 2033 (vejle.dk)