Høringsvar vedrørende bus 204

Posted on

STATUS:
Teknisk Udvalg har endelig besluttet at nedlægge busrute 204 i weekenderne fra næste køreplan.

Læs mere….

Dette høringssvar indgav Børkop Lokalråd:

Børkop Lokalråd fremsender hermed følgende høringssvar vedr. nedlæggelse af busrute 204 i Weekenderne.

Vi ser med stor forundring på, at Vejle kommune ønsker at nedlægge nævnte busrute i weekenderne.

Børkop og det omkringliggende område er det området i Vejle kommune der har vækstet mest og ifølge prognoserne vil vækste mest også i de kommende år.

Vi har i lokalrådene i området i en længere periode samarbejdet om fællesskaber og om at den store vækst man her oplevet i Børkop skal spredes mere ud i lokalområdet. Her kan henvises til bla. Byvisionen ”Naturbyen – En by klynge syd for Vejle fjord” og BID- samarbejdet som arbejder med fællesskaber i hele vores lokalområde. En af hjørnestenene er, at vi kan komme frem og tilbage i vores område i biler, cykler (via sikre stisystemer) men ikke mindst også med offentlig transport. Som centerby har Børkop mange serviceses som skal benyttes af borgere i oplandet.

  • Sammen med befolkningstilvæksten ser vi også, at der bliver en større gruppe ældre borgere der er afhængig af offentlig transport.
  • Vi har endvidere en lang række arbejdspladser bla. institutionspladser, som fungerer 24/7 og har brug for medarbejdere kan komme frem og tilbage med offentlig transport.
  • Det er vigtigt,  at der kan komme besøgende til de mange borgere der bor i institutionerne i Brejning og Børkop.

Der er således et helt klart behov for at der er adgang til offentlig transport også i weekenderne.

Det virker som en besynderlig strategi at nedlægge offentlig transport i et område der i den grad er i vækst. Derudover modarbejder det de lokale kræfter for at sprede udviklingen ud i vores område, da det begrænser folk i at kunne transportere sig rundt efter behov og dermed deltage i de fællesskaber der lokalt arbejdes for, til og fra arbejdspladser samt familie og venner.

Vi mener at væksten i vores område bør og skal sikre vores serviceniveau og endda kunne være med til at forbedre den. Derfor giver det ingen menig i at flytte servicen for offentlig transport fra vores område til et andet. Tvært imod bør den udbygges.

Vi har selvfølgelig forståelse for, at der kan være behov for at der løbende skal justeres i diverse ruter, men ressourcerne skal blive i lokalområdet og det skal samlet set give forbedringer af den offentlige trafik. Det bidrager vi gerne til med dialog.

Sidste forår kom DSB med en plan hvor der skulle reduceres i antallet af stop i Brejning og Børkop. Det fik vi dem overtalt til at tage af planen igen. Vi håber at Teknisk Udvalg bakker os op og kan se værdien af offentlig transport i vores lokalområde som DSB endte med at gøre.

Med venlig hilsen

Bjarne Andersen

Formand, Børkop Lokalråd

tlf. 51 34 04 74