Spørgsmål 2

Posted on

Velkommen til: “7080 Naturgæt” – en skattejagt-konkurrence arrangeret af borgerprojektet: “Det vilde 7080”

Hvis du vil deltage kan du læse om reglerne på Børkop Lokalråds hjemmeside.

Det rigtige svar til spørgsmål 2 er: B

Billedet er taget af Finn Lillethorup, Økolariet i Vejle

 

Vidste du at:

  • Snogen er vores længste slange og kan blive op til 132 cm lang.
  • Snogeunger tager regnorme, snegle uden hus, insekter, fiskeyngel og haletudser. Større snoge jager især frøer og tudser. Snogen svømmer elegant i vandet på jagt efter frøer, men ses også jage langs søbredden. Når den er tæt på byttet, bruger den sin lugtesans til at opspore det.
  • Snogen findes især langs åer, søer og moser, men kan også findes på heder, i skovrydninger, i markskel og stendiger. Den kræver et afvekslende terræn. Dens foretrukne levested er søer og moser, som solen kan skinne på, og som er omgivet af skov. Ser man mange frøer et sted, vil man næsten også altid finde snoge. Chancen for at se dem er størst om eftermiddagen. Så er de mest aktive, fordi vandet, de svømmer i, er varmest.
  • Snogen er gået tilbage på grund af, at:
    • dens byttedyr, frøer og tudser, er gået tilbage i antal og udbredelse. Deres levesteder er forsvundet eller ødelagt
    • landskaberne er blevet mere ensartede. Snogen har brug for stendiger, markskel og lignende som vandringsvej f.eks. for at finde et egnet sted til at lægge æg
    • møddinger, hvor snogen kan lægge sine æg, er blevet sjældnere

 

Kilde: Miljøstyrelsen

 

Sidst opdateret: 05. marts 2023