Lokalrådet

Posted on

Formål for Børkop Lokalråd

Lokalrådet er upolitisk og har til formål at virke for områdets særlige interesser samt skabe det bredest mulige samarbejde omkring løsning af lokale opgaver.

Lokalrådets opgave er, at

  • virke for områdets særlige interesser
  • skabe det bredest mulige samarbejde omkring løsning af opgaver i lokalområdet
  • være i dialog med offentlige myndigheder og andre relevante institutioner om lokalområdets udvikling
  • behandle forslag af almen karakter fra beboere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet
  • tage initiativ til og behandle forslag til udvikling inden for områder som bosætning, infrastruktur, byudvikling, rekreative områder og stier
  • holde borgerne løbende orienteret om rådets arbejde
  • bidrage til en koordinering af udviklingsinitiativer i området, således at opgaver prioriteres og modstridende initiativer undgås i forbindelse med ansøgninger og finansiering

Børkop Lokalråd refererer til Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati.

 

Bestyrelsen

Formand Inge Klein har valgt at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig på ny med Bjarne, som ny formand og Kent som menigt medlem. Vi takker Inge for hendes store arbejde i lokalrådet.

Formand Bjarne Andersen
Næstformand Jens Christian Jensen
Medlem og referent Kasper Vissing
Kasserer Vibeke Hegelund
Menigt medlem Kent Skov
1. suppleant Niels Meyer Sørensen
2. suppleant Ikke besat

Ny 2. suppleant vælges på næste generalforsamling.