Lokalrådet

Posted on

Formand Inge Klein har valgt at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig på ny med Bjarne, som ny formand og Kent som menigt medlem. Vi takker Inge for hendes store arbejde i lokalrådet.

Formand Bjarne Andersen
Næstformand Jens Christian Jensen
Medlem og referent Kasper Vissing
Kasserer Vibeke Hegelund
Menigt medlem Kent Skov
1. suppleant Niels Meyer Sørensen
2. suppleant Ikke besat

Ny 2. suppleant vælges på næste generalforsamling.

Børkop Lokalråd refererer til Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati.