Månedens fokus

Posted on

Hvad vil Børkops borgere med byens centrum?

Maj måned har i forhold til Børkops centrum været en særdeles underlig ting.

Først kommer de chokerende meddelelser om, at flere at Børkops specialbutikker lukker, hvorved et stort område i Børkop Centret præges af tomme butikslokaler.

Dernæst kommer det positive budskab om, at boligministeriet har reserveret 3 mio. kr. til udvikling af Børkop Centrum. Dette ganske vist på betingelse af, at Vejle Byråd de kommende år bevilger 6 mio. kr. Men da både politikere og embedsmænd i Vejle kommune gennem det sidste år, intenst har deltaget i forsøget på et reetablere handelslivet i Børkop, er Børkop Lokalråd ikke i tvivl om, at der vil være politisk vilje til bevilling af de 6 mio. kr.

Så spørgsmålet er: Hvordan bruger vi bedst 9 mio. kr. på at udvikle Børkop, så der igen kommer mere liv i byens centrum?

For at få bevilget de 6 mio. kr., er det til gengæld vigtigt, at lokalområdets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner engagerer sig i debatten om, hvordan vi kan skabe en bymidte, der syder af liv. Vi skal simpelthen vise, at Børkops borgere vil tage ansvar for denne udvikling. Aktive borgere er nøglen til vækst i Børkop, står der bag på lokalrådets T-shirts, og det er vigtigt at forstå, at den tid er forbi, hvor kommunen bare lavede tingene for borgerne, uden at vi skulle røre en finger. Fremtidsforskerne kalder det, at samfundet går fra servicering til aktivering. Aktivering af alle de ressourcer og ideer, der er i vort lokalområde. Aktivering af de lokale ressourcer, der kan løfte Børkops udvikling til et højere niveau. Mulighederne er der nu – vil du være med til at udnytte dem?

Deltag i debatten

På Børkop lokalråds facebook https://www.facebook.com/borkoplokalraad/ vil vi de næste måneder rejse forskellige debatter i forhold til områdeudviklingen. Vi håber, du vil deltage aktivt i disse debatter.

Børkop lokalråd tilbyder endvidere alle foreninger, institutioner og virksomheder, at vi gerne vil deltage i bestyrelsesmøder og medlemsmøder, hvor vi informerer om områdefornyelsen, og dermed bidrager til at klæde borgere på til de dialoger, Børkop Lokalråd og Vejle Kommune inviterer til i september.

God sommer til alle i Børkop Lokalområde.