Aktivitetsliste

Posted on

Opgaveoversigt:

 

Hovedopgaver Mål Ansvarlig
Affaldindsamling Årets affaldsindsamling foregår søndag den 17. april 2016. Der udleveres handsker og sække på P Pladsen bag Rema 1000 søndag 9-10. Samme sted står der en container til aflevering af indsamlet skrald.

Skoler og institutioner foretager indsamling den 11. – 15. april 2016. Daginstitutionen Borggaarden medvirker.

Klaus Møller, Borggårdsparken 116, 7080 Børkop
Børkop Handelsliv

Børneaktiviteter

De første aktiviteter er gennemført med deltagelse af ca 50 børn. En samlet oversigt over børneaktiviteter, bagagerumsmarked og kræmmermarked kan ses på fabookgruppen ”det sker i Børkop”.

Flere butikker i centrum:

Status: Der er udsendt XX salgsbreve.

2 nye borgere er interesseret i at bidrage til arbejdet

Byfornyelsesplan for Børkop Centrum (Handelslivet):

Den 25 februar blev der holdt et møde mellem alle interessenter. Der blev præsenteret skitseudkast til inddragelse af Harbos ejendom (Børkop gl. kro) ligesom der blev drøftet gennembrud af centret med vej fra Søndergade.

Udlændinge- Integrations- og boligministeriet har reserveret 3 mio til områdefornyelse i Børkop. Vejle kommune skal bevilge 6 mio til samme projekt, for at de 3 mio frigives.

Charlotte

Dorte

Andreas

Børkop Station

Status på etablering af elevatorer.

Lørdag den 27. februar 10,30 var der informationsmøde på Helles Diner, hvor der kun deltog meget få interesserede. Der var en klar holdning til at følge udviklingen i Bane Danmarks planer meget nøje.

Andreas

De unges Børkop Den planlagte åbning 13. april af ungehuset er udskudt, da der endnu ikke er skaffet mindst 5 voksne, der vil være med i den forening, der skal være ansvarlig for ungehuset.

Dorte
Erhvervslivet – fokus Erhvervsvirksomhederne inviteres særskilt til mødet med lokalområdets politikere den 14. april ligesom der i uge 39 arrangeres erhvervskonference i Markant Andreas
Flygtninge i Skansebakken Børkop Næste fællesmøde med røde kors 11. april 2016 Vibeke
Grønne områder Koordinerer arbejde med at lave en ansøgning til anskaffelse af redskaber og maskiner til de 3 grønne hold.

Næste ansøgningsfrist 25. maj til behandling 2. juni 2016.

Henning Jeppesen har meldt fra. Der søges en tovholder til området ved Sct. JørgensParken/Borggårdsparken

Christian Bæk-Madsen
Iværksætterhus Arbejdsgruppen arbejder på et oplæg om et iværksættercenter i det tidligere rådhus. Oplægget bliver præsenteret for lokalområdets politikere, der anmodes om at bære det gennem byrådet. Torben Nielsen
Motion, relation og lokalkendskab

(ULN`s idekonkurrence)

Motionsredskaberne er bestilt og sættes op i 2. kvartal 2016. Afventer p.t. byggetilladelser til opsætning af motionsredskaberne.

Inger Nielsen
Naturens dag Ornitologisk Forening påtager sig at arrangere Naturens dag den 10. september 2016 Conny Brokholm
Politisk cafe Lokalrådet arrangerer en politisk cafe 14. april 2016 kl 19,30 – 21,30 i Børkop Kulturhus.

Hovedtema: iværksætteri og erhvervsliv

Andreas
Sognefestival 2016

 

Erhvervskonference omkring det fælles tema: Time Out – tid- pause – evighed

Samarbejde med erhvervsgruppen Multi-Network Børkop og Omegn samt GIF`s erhvervsklub. Børkop Eventgroup er måske interesseret i et samarbejde.

Andreas
Spillested (øvested) I samarbejde med kulturforvaltningen og Englystskolen etableres et spillested på Fristedet.

Arne Rasmussen
Peder Breths Parken Bestyrelsesansvarlig:

Søen i Peder Brethsparken:

Projektet er nu fastlagt og anslås til at koste 500-600.000.

Madpakkehuset bliver et 6 kantet hus, der vil koste ca 100.000,00 Der laves en projektbeskrivelse, der vil danne grundlag for fondsansøgninger Der er lavet en detaljeret kontaktplan for arbejdsgruppens medlemmer og der bliver udfærdiget en aktivitetsplan for 2016 og 2017.

Sommermusik i Peder Breths Parken 2017

Folkemusik lørdag 13-22

Syng dansk søndag eftermiddag 13-15

Musik for børn

Har søgt meninghedsrådet og Lions om støtte til arrangementerne dog uden, at der endnu er kommet svar.

Skøjtebane vinter 2016/2017

Inge Klein

Inge

Mette Lauritsen

Rasmus Christensen

Tour de France Sammen med Børkop Cykler forsøger BL at få 2. etape af tour de france til at gå gennem Børkop. Første mulighed for Tour de France i Danmark er 2019. Andreas /Lars Knudsen.

09042016